Gebeurtenis

Werfbegeleiding Korte Nieuwstraat 18-20-22

controle van werken
ID
1072889
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072889

Beschrijving

Naar aanleiding van uitbreidings- en verbouwingswerken en een positief resultaat van het proefputtenonderzoek, werd een werfbegeleiding van de verschillende fasen van de geplande werken met bodemingreep voorzien. Wegens nalatigheid van de aannemer kon slechts de eerste fase van de werken archeologisch begeleid worden. Deze leverde geen resultaat op. De afgravingen hadden slechts een diepte van 10 tot 20 cm en reikte niet tot het archeologisch niveau. Er zijn noch sporen noch vondsten geregistreerd.

Auteurs :  Acke & Bracke bvba
Datum  :

Bronnen

Bron: ACKE B., BRACKE M., FONTEYN P. & WYNS G. 2020: Eindverslag Antwerpen Korte Nieuwstraat 18-20-22 werfbegeleiding. Verslag van de Resultaten, 2020.041, Moerbeke-Waas.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Korte Nieuwstraat 18-22 (Antwerpen)
Naar aanleiding van uitbreidings- en verbouwingswerken en het positieve resultaat van het proefputtenonderzoek, werd een archeologische werfbegeleiding van de geplande werken met bodemingreep voorzien. Slechts een beperkte fase van de werfbegeleiding kon uitgevoerd worden en deze leverde geen relevante archeologische sporen of vondsten op.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Werfbegeleiding Korte Nieuwstraat 18-20-22 [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072889 (Geraadpleegd op )