Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Diestsesteenweg

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1072890
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072890

Beschrijving

Op 19 augustus 2020 werd voorafgaand aan het proefsleuvenonderzoek de sloop van een kelder archeologisch begeleid. De structuur bevond zich tot in de Bt-horizont. Vervolgens werden de drie proefsleuven gegraven. Het vlak werd aangelegd op een diepte tussen 80cm en 120cm. Bijkomstig werden twee kijkvensters aangelegd. In totaal werd 439m² of 14,63% onderzocht. De sleuven hadden een oriëntie van noordwest naar zuidoost.

Auteurs :  J. Verrijckt bvba
Datum  : 17-12-2020

Bronnen

Bron: DOUCET, A. & VERRIJCKT, J. (2020): Nota Kessel-Lo, Diestsesteenweg 518A-520, rapport 409, Beerse
Type: literatuur
Datum: 28-09-2020


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Diestsesteenweg 520 (Leuven)
In augustus 2020 vond ter hoogte van de Diestsesteenweg 560 in Kessel-Lo (Leuven) een proefsleuvenonderzoek plaats. Er werden toen drie archeologisch relevante sporen opgetekend.