Gebeurtenis

Opgraving Meierend

palynologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, metaaldetectie, vlakdekkende opgravingen, archeologische opgravingen
ID
1072894
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072894

Beschrijving

Naar aanleiding van een geplande woonverkaveling en een positief proefsleuvenonderzoek werd een vlakdekkende opgraving uitgevoerd binnen het plangebied (8000m²). Deze leverde een bewoningssite uit de metaaltijden en een erf uit de nieuwe tijd op. Tijdens het onderzoek zijn 10 werkputten aangelegd met een totale oppervlakte van 7.776,5 m². Binnen het plangebied werden 32 profielen opgeschaafd en geregistreerd. Er waren zowel A/C profielen als A-AB-C profielen of A-B-C profielen aanwezig. Tijdens de aanleg van het vlak zijn vondsten verzameld per spoor. Indien ze niet in sporen werden aangetroffen, werden ze verzamel in vakken van 5 bij 5 m. Het betrof een site met een eenvoudige stratigrafie, nl. één sporenvlak. Enkel ter hoogte van de potstal werden sporen op een tweede vlak ingemeten. Tijdens de opgraving zijn in totaal 997 spoornummers uitgedeeld. De sporen kunnen worden toegewezen aan twee periodes: de IJzertijd en de Nieuwe Tijd. In totaal zijn 131 vondstnummer uitgeschreven. Het vlak en de storthopen zijn nagekeken met een metaaldetector. Uit de waterputten nabij de potstal zijn verschillende monsters genomen. Macro-resten bleken na waardering van de stalen niet aanwezig. De analyse van de pollenstalen gaf inzicht in het landschap uit de desbetreffende periode. 14C-datering van de houtskoolstalen bracht de evolutie van de ijzertijdbewoning in beeld.

Auteurs :  VLAAMS ERFGOED CENTRUM bvba (VEC)
Datum  : 17-12-2020

Bronnen

Bron: JENNES N. & WEEKERS-HENDRIKX B.A.T.M. 2020: Een ijzertijdnederzetting en nieuwetijdsboerderij in het land van de zeven Neten. Een archeologische opgraving ter hoogte van Meierend, Retie (prov. Antwerpen), VEC rapport 111, Geel.
Type: literatuur
Datum: 2020


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Meierend (Retie)
Naar aanleiding van een geplande woonverkaveling en een positief proefsleuvenonderzoek, vond een vlakdekkende opgraving plaats binnen het projectgebied. Dit onderzoek leverde een vindplaats op met bewoning uit de ijzertijd en een erf uit de nieuwe tijd.