Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Charles Darwinstraat

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1072895
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072895

Beschrijving

Op het terrein werden 3 proefsleuven en 1 kijkvenster aangelegd. Bij de aanleg van de vlakken werden prehistorische artefacten aangetroffen. Uit het bodemprofiel van de sleuven kon men een oudere afgedekte bodem herkennen waardoor men overgegaan is tot het plaatsen van boringen.

Auteurs: Vanderhoydonck, Ingrid
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: SMEETS M. & VAN LIEFFERINGE N. 2017: Het archeologisch vooronderzoek aan de Luikersteenweg 223 te Hasselt, Archeo-rapport 418, Tienen.
Type: archeologienota (archeologieportaal)
Datum:


Relaties

Wordt opgevolgd door


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Charles Darwinstraat (Hasselt)
Bij het uitvoeren van een proefsleuvenonderzoek werden lithische artefacten aangetroffen bij de aanleg van het vlak. Het bodemprofiel vertoonde een begraven bodem. Vervolgens werd een verkennend booronderzoek uitgevoerd. In totaal werden 20 artefacten aangetroffen.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Proefsleuvenonderzoek Charles Darwinstraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072895 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.