Gebeurtenis

Verkennend archeologisch booronderzoek Charles Darwinstraat

verkennend archeologisch booronderzoek
ID
1072896
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072896

Beschrijving

Na het aantreffen van lithische artefacten uit het sleuvenonderzoek is men overgegaan tot een verkennend booronderzoek. De diameter van de boorkop bedroeg 20 cm. Er werden 52 boringen uitgevoerd.

Auteurs :  Vanderhoydonck, Ingrid
Datum  : 17-12-2020

Bronnen

Bron: SMEETS M. & VAN LIEFFERINGE N. 2017: Het archeologisch vooronderzoek aan de Luikersteenweg 223 te Hasselt, Archeo-rapport 418, Tienen.
Type: literatuur
Datum: 2017


Relaties

Heeft als voorganger

Proefsleuvenonderzoek Charles Darwinstraat

Charles Darwinstraat (Hasselt)


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Charles Darwinstraat (Hasselt)
Bij het uitvoeren van een proefsleuvenonderzoek werden lithische artefacten aangetroffen bij de aanleg van het vlak. Het bodemprofiel vertoonde een begraven bodem. Vervolgens werd een verkennend booronderzoek uitgevoerd. In totaal werden 20 artefacten aangetroffen.