Gebeurtenis

Fleerackerslaan

archeologisch vooronderzoek
ID
1072899
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072899

Beschrijving

Tijdens het landschappelijk bodemonderzoek werd vastgesteld dat er geen intacte, begraven horizontsequentie van een paleobodem (podzolbodem) aanwezig was. Hierdoor is de kans laag op het aantreffen van in situ artefacten(sites) uit de steentijd (jager-verzamelaars).

Verspreid over het volledige areaal van het projectgebied komen bodemsporen voor die zijn geassocieerd met off-site activiteiten (uit de periode vanaf de nieuwe tijd tot en met de 20ste eeuw) bij een agrarisch landgebruik. Er werden geen relicten van een nederzetting en/of woonplaats aangetroffen.

 

Auteurs :  Studiebureau Archeologie
Datum  :

Bronnen

Bron: DINGENS, L., VAN ROY J. 2019; Nota: Het archeologisch vooronderzoek aan de Emiel Fleerackerslaan te Melsele, Tienen.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Emiel Fleerackerslaan (Beveren)
Verspreid over het volledige areaal van het projectgebied komen bodemsporen voor die zijn geassocieerd met off-site activiteiten (uit de periode vanaf de nieuwe tijd tot en met de 20ste eeuw) bij een agrarisch landgebruik. Er werden geen relicten van een nederzetting en/of woonplaats aangetroffen.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Fleerackerslaan [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072899 (Geraadpleegd op )