Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Ravels Elzenstraat

archeologisch vooronderzoek zonder ingreep in de bodem, landschappelijk booronderzoek, sleuvenonderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1072900
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072900

Beschrijving

Het onderzoek bestond uit 3 proefsleuven, 3 proefputten, 2 dwarssleuven en 4 kijkvensters. Daarmee evalueerde men 12,62% van het plangebied.

Auteurs :  Debruyne, Sofie
Datum  :

Bronnen

Bron: DE RAYMAEKER A. & YPERMAN W. 2020: Nota: Het archeologisch vooronderzoek aan de Elzenstraat te Ravels, Tienen.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Elzenstraat 3B (Ravels)
Tijdens een proefsleuvenonderzoek kwam een nederzetting aan het licht die vermoedelijk uit de late middeleeuwen dateert. Er zijn sporen van minstens twee gebouwen en een erfafbakening gevonden.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Proefsleuvenonderzoek Ravels Elzenstraat [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072900 (Geraadpleegd op )