Gebeurtenis

Veldkartering Industrieterrein Oost fase 3 deelgebied 1

archeologische veldkartering, metaaldetectie, archeologisch vooronderzoek zonder ingreep in de bodem
ID
1072901
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072901

Beschrijving

Op basis van de gegevens uit DHM, de bodemkaart en de gegevens uit het onderzoek op de aangrenzende percelen werd een deel van het terrein onderworpen aan een systematische veldkartering met metaaldetectie. Het zuidelijk deel van het terrein werd opgedeeld in vakken van 50 bij 50m en systematisch afgelopen in raaien met 5m tussenafstand. Het terrein werd 2 maal door verschillende personen onder dezelfde omstandigheden gekarteerd.

Auteurs :  Vanderhoydonck, Ingrid
Datum  :

Bronnen

Bron: VANAENRODE W. & WESEMAEL E. 2020: Nota Tongeren Industrie Oost. Uitbreiding van het bedrijventerrein Tongeren-Oost, Fase 3 deelgebied 1, ARON rapport 962, Tongeren.
Type: literatuur
Datum:


Relaties

Wordt opgevolgd door

Heeft als voorganger


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Michielenweg (Tongeren)
Op basis van geofysisch, veldkartering, landschappelijke profielputten en proefsleuvenonderzoek werd het terrein geƫvalueerd. In het oostelijk deel van het terrein werden sporen aangetroffen die wijzen naar Romeinse bewoning, vermoedelijk een villa domein.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Veldkartering Industrieterrein Oost fase 3 deelgebied 1 [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072901 (Geraadpleegd op )