Gebeurtenis

Geofysisch onderzoek Industrieterrein Oost fase 3 deelgebied 1

geofysisch onderzoek, archeologisch vooronderzoek zonder ingreep in de bodem
ID
1072902
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072902

Beschrijving

Voor het zuidelijk deel van het terrein werd een geofysisch onderzoek uitgevoerd door middel van een magnetometer. Omwille van de toestand van het terrein werd het onderzoek opgedeeld in 2 fases. Het oostelijk deel werd in februari gescand, het westelijk deel in november.

Auteurs :  Vanderhoydonck, Ingrid
Datum  :

Bronnen

Bron: VANAENRODE W. & WESEMAEL E. 2020: Nota Tongeren Industrie Oost. Uitbreiding van het bedrijventerrein Tongeren-Oost, Fase 3 deelgebied 1, ARON rapport 962, Tongeren.
Type: literatuur
Datum:


Relaties


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Michielenweg (Tongeren)
Op basis van geofysisch, veldkartering, landschappelijke profielputten en proefsleuvenonderzoek werd het terrein geƫvalueerd. In het oostelijk deel van het terrein werden sporen aangetroffen die wijzen naar Romeinse bewoning, vermoedelijk een villa domein.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Geofysisch onderzoek Industrieterrein Oost fase 3 deelgebied 1 [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072902 (Geraadpleegd op )