Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Industrieterrein Oost fase 3 deelgebied 1

sleuvenonderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1072903
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072903

Beschrijving

Op basis van de bureaustudie, de gegevens op de aangrenzende terreinen en het geofysisch onderzoek werd het terrein opgedeeld in 2 zones. De zone waarvan vermoed werd dat zware erosie plaatsgevonden had werd onderzocht door middel van landschappelijke profielputten in een grid van 50 bij 50 meter uitgezonderd de zone waar het geofysisch onderzoek een anomalie aantoonde. Deze werd bijkomend geëvalueerd door middel van 2 haaks op elkaar gezette sleuven. De zuidoostelijke zone waar geen zware bodemerosie plaatsgevonden heeft werd door middel van 11 sleuven met een NW-ZO oriëntatie geëvalueerd die eveneens de anomalieën uit het geofysisch onderzoek zouden aansnijden. Bijkomend werd 1 kijkvenster aangelegd.

Auteurs :  Vanderhoydonck, Ingrid
Datum  :

Bronnen

Bron: VANAENRODE W. & WESEMAEL E. 2020: Nota Tongeren Industrie Oost. Uitbreiding van het bedrijventerrein Tongeren-Oost, Fase 3 deelgebied 1, ARON rapport 962, Tongeren.
Type: literatuur
Datum:


Relaties


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Michielenweg (Tongeren)
Op basis van geofysisch, veldkartering, landschappelijke profielputten en proefsleuvenonderzoek werd het terrein geëvalueerd. In het oostelijk deel van het terrein werden sporen aangetroffen die wijzen naar Romeinse bewoning, vermoedelijk een villa domein.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Proefsleuvenonderzoek Industrieterrein Oost fase 3 deelgebied 1 [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072903 (Geraadpleegd op )