Gebeurtenis

Landschappelijke Profielputten Kanjelstraat

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1072904
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072904

Beschrijving

In het kader van de aanleg van een parking werd een landschappelijk bodemonderzoek uitgevoerd. Op het terrein werden 7 landschappelijke profielputten aangelegd. De putten waren 2 bij 3m en hadden een maximale diepte van 2m.

Auteurs :  Vanderhoydonck, Ingrid
Datum  : 18-12-2020

Bronnen

Bron: REYGEL P. & VANAENRODE W. 2017: Prospectie met ingreep in de bodem aan de Kanjelstraat te Tongeren, ARON rapport 448, Tongeren.
Type: literatuur
Datum: 2017


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Kanjelstraat (Tongeren)
Op het terrein werden 7 landschappelijke profielputten gezet. 5 Profielputten hadden onder de bouwvoor een ophoging met onder meer recent bouwpuin. De dikte van deze ophoging varieerde van 95 cm tot 1,70 m. In 2 proefputten konden alluviale afzettingen vastgesteld worden en in 1 proefput veen.