Gebeurtenis

Landschappelijke Profielputten Kanjelstraat

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1072904
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072904

Beschrijving

In het kader van de aanleg van een parking werd een landschappelijk bodemonderzoek uitgevoerd. Op het terrein werden 7 landschappelijke profielputten aangelegd. De putten waren 2 bij 3m en hadden een maximale diepte van 2m.

Auteurs: Vanderhoydonck, Ingrid
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: REYGEL P. & VANAENRODE W. 2017: Prospectie met ingreep in de bodem aan de Kanjelstraat te Tongeren, ARON rapport 448, Tongeren.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Kanjelstraat (Tongeren)
Op het terrein werden 7 landschappelijke profielputten gezet. 5 Profielputten hadden onder de bouwvoor een ophoging met onder meer recent bouwpuin. De dikte van deze ophoging varieerde van 95 cm tot 1,70 m. In 2 proefputten konden alluviale afzettingen vastgesteld worden en in 1 proefput veen.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Landschappelijke Profielputten Kanjelstraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072904 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.