Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Hoogstraten Katelijnestraat

sleuvenonderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, archeologisch vooronderzoek zonder ingreep in de bodem, landschappelijk booronderzoek
ID
1072906
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072906

Beschrijving

Het onderzoek bestond uit 8 proefsleuven en 6 kijkvensters.

Auteurs :  Debruyne, Sofie
Datum  : 21-12-2020

Bronnen

Bron: JENNES N., VAN BAVEL J. & VERRIJCKT J. 2020: Nota. Landschappelijk bodemonderzoek en proefsleuvenonderzoek. Hoogstraten, Katelijnestraat fase 1, Rapport 463, Beerse.
Type: literatuur
Datum: 2020


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Katelijnestraat 25 (Hoogstraten)
Tijdens een proefsleuvenonderzoek zijn op deze locatie greppels gevonden die vermoedelijk uit de nieuwe of nieuwste tijd dateren. Verder kwamen alleen recente verstoringen en natuurlijke sporen aan het licht.