Gebeurtenis

Vooronderzoek Zonnestraat VI

landschappelijk booronderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1072908
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072908

Beschrijving

Het landschappelijk onderzoek bestond uit landschappelijke boringen om de 25m in boorraaien, landschappelijke profielputten en 4 landschappelijke sleuven. Het boor- en profielputtenonderzoek werd uitgevoerd van 21 februari t.e.m. 24 maart 2020. De landschappelijke profielsleuven werden begin november 2020 aangelegd. De boringen werden uitgevoerd met een edelmanboor met een diameter van 7 cm. De diepere delen werden onderzocht door middel van een gutsboor met een diameter van 3 cm. De profielputten waren 2 x 2m groot. Er werden houtskoolmonsters genomen voor  C14 dateringen.

Het proefsleuvenonderzoek werd uitgevoerd van 8 tot en met 10 december 2020. In het westelijk deel (Jonge Dryas terras en Laat-Atlanticum kronkelwaard) werden er 15 sleuven aangelegd. In het oostelijk deel, het Allerod terras, 7 sleuven. Bijkomend werden er 4 kijkvensters aangelegd.

Auteurs :  Arts, Annick
Datum  :

Bronnen

Bron: AUGUSTIN S., CURVERS J., DRIESEN P. en HEUNKS E. 2020: Nota Elen, Elerweerd Zone 3: Grindwinning, deelgebied 4, Aron Rapport 960, Tongeren.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Zonnestraat (Dilsen-Stokkem)
Het proefsleuvenonderzoek leverde 3 kuilen op uit de ijzertijd.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Zonnestraat VI [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072908 (Geraadpleegd op )