Gebeurtenis

Verkennend booronderzoek Kasterlee Zwaluwendreef

verkennend archeologisch booronderzoek, landschappelijk booronderzoek, archeologisch vooronderzoek zonder ingreep in de bodem, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1072910
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072910

Beschrijving

Het onderzoek vond plaats aan de zuidzijde van het perceel, en bestond uit 7 verkennende archeologische boringen, uitgevoerd met een edelmanboor met een diameter van 12 cm.

Auteurs :  Debruyne, Sofie
Datum  :

Bronnen

Bron: ADRIAENSEN J., DOUCET A., JENNES N. & VERRIJCKT J. 2020: Nota. Landschappelijk bodemonderzoek, verkennend archeologisch booronderzoek, proefsleuvenonderzoek. Lichtaart, Zwaluwendreef, Rapport 478, Beerse.
Type: literatuur
Datum:


Relaties

Wordt opgevolgd door


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Zwaluwendreef 6 (Kasterlee)
Tijdens een verkennend archeologisch booronderzoek en daaropvolgend proefsleuvenonderzoek kwamen geen archeologisch relevante sporen noch vondsten aan het licht.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Verkennend booronderzoek Kasterlee Zwaluwendreef [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072910 (Geraadpleegd op )