Gebeurtenis

Vooronderzoek Kalmthout Roosendaalsebaan

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, sleuvenonderzoek, landschappelijk booronderzoek
ID
1072918
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072918

Beschrijving

Tussen 1 en 29 september 2020 werd een landschappelijk booronderzoek uitgevoerd. De bodemopbouw werd aan de hand van 8 handmatige landschappelijke boringen onderzocht. Op basis van de resultaten van het onderzoek werd vervolgens overgegaan naar een proefsleuvenonderzoek. Dit onderzoek vond plaats tussen 28 en 30 september 2020. Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden 11 sleuven en enkele kijkvenster aangelegd.
Op basis van het proefsleuvenonderzoek is ca. 2573 m2 onderzocht van een terrein met een oppervlakte van 20485 m2. Dit komt neer op een dekkingsgraad van ca. 12,5%. 

Auteurs :  Hertoghs, Sarah
Datum  :

Bronnen

Bron: HEIRBAUT E.N.A., HAGEN J. & DOCKX C. 2020: Nota: Archeologisch vervolgonderzoek aan de Roosendaalsebaan te Kalmthout, LAReS-rapport 367, Halle-Zoersel.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Roosendaalsebaan 197 (Kalmthout)
Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden enkel verstoringen, natuurlijke verkleuringen, ploegsporen en greppels aangetroffen. De greppels zijn perceelsgreppels die dateren uit de nieuwste tijd.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Kalmthout Roosendaalsebaan [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072918 (Geraadpleegd op )