Gebeurtenis

Vooronderzoek Gistel Neerhofstraat

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1072919
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072919

Beschrijving

Het plangebied waarbinnen de proesleuven werden uitgevoerd had een oppervlakte van 1071 m². Er werden drie proefsleuven aangelegd, waarbij 144 m² onderzocht werd.

Bron     : POLFLIET B. & SLABBINCK F., 2020: Nota Neerhofstraat 15 (Gistel, West-Vlaanderen), Sint-Michiels-Brugge.
Auteurs :  Ruben Willaert nv
Datum  :

Bronnen

Bron: POLFLIET B. & SLABBINCK F., 2020: Nota Neerhofstraat 15 (Gistel, West-Vlaanderen), Sint-Michiels-Brugge.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Neerhofstraat 15 (Gistel)
Naar aanleiding van een appartementsgebouw werd een vooronderzoek met ingreep in de bodem uitgevoerd. Hierbij werden twee grachten en een kuil aangetroffen.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Gistel Neerhofstraat [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072919 (Geraadpleegd op )