Gebeurtenis

Vooronderzoek Gistel Neerhofstraat

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1072919
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072919

Beschrijving

Het plangebied waarbinnen de proesleuven werden uitgevoerd had een oppervlakte van 1071 m². Er werden drie proefsleuven aangelegd, waarbij 144 m² onderzocht werd.

Bron     : POLFLIET B. & SLABBINCK F., 2020: Nota Neerhofstraat 15 (Gistel, West-Vlaanderen), Sint-Michiels-Brugge.
Auteurs :  Ruben Willaert nv
Datum  : 23-12-2020

Bronnen

Bron: POLFLIET B. & SLABBINCK F., 2020: Nota Neerhofstraat 15 (Gistel, West-Vlaanderen), Sint-Michiels-Brugge.
Type: literatuur
Datum: 16-08-2020


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Neerhofstraat 15 (Gistel)
Naar aanleiding van een appartementsgebouw werd een vooronderzoek met ingreep in de bodem uitgevoerd. Hierbij werden twee grachten en een kuil aangetroffen.