Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Geel Katersberg

archeologisch vooronderzoek zonder ingreep in de bodem, landschappelijk booronderzoek, sleuvenonderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1072924
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072924

Beschrijving

Het onderzoek bestond uit 3 proefsleuven en 2 kijkvensters.

Auteurs :  Debruyne, Sofie
Datum  : 05-01-2021

Bronnen

Bron: DINGENS L. 2020: Nota: Resultaten van het proefsleuvenonderzoek (fase I) aan de Katersberg 27 in Geel, Tienen.
Type: literatuur
Datum: 2020


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Katersberg 26 (Geel)
Tijdens een proefsleuvenonderzoek kwamen geen archeologisch relevante sporen noch vondsten aan het licht. Er zijn enkel natuurlijke sporen aangetroffen.