Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Geel Katersberg

archeologisch vooronderzoek zonder ingreep in de bodem, landschappelijk booronderzoek, sleuvenonderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1072924
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072924

Beschrijving

Het onderzoek bestond uit 3 proefsleuven en 2 kijkvensters.

Auteurs :  Debruyne, Sofie
Datum  :

Bronnen

Bron: DINGENS L. 2020: Nota: Resultaten van het proefsleuvenonderzoek (fase I) aan de Katersberg 27 in Geel, Tienen.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Katersberg 26 (Geel)
Tijdens een proefsleuvenonderzoek kwamen geen archeologisch relevante sporen noch vondsten aan het licht. Er zijn enkel natuurlijke sporen aangetroffen.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Proefsleuvenonderzoek Geel Katersberg [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072924 (Geraadpleegd op )