Gebeurtenis

Werfbegeleiding Gasthuishoeven

controle van werken
ID
1072931
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072931

Beschrijving

Ter verzekering van de bewaring van een belangrijke gekende site, werd een werfbegeleiding uitgevoerd. Op voorhand werd bepaald dat de bodemingreep beperkt zou worden tot max. 15 cm diepte waarna geotextiel werd aangebracht en het terrein werd opgehoogd met 10cm. Op deze manier bleef de site gevrijwaard van vernieling. Het dieper uitgraven van een gracht net buiten het projectgebied werd eveneens opgevolgd. Tevens werden enkele bodemprofielen geregistreerd waaruit nogmaals bleek dat het archeologisch niveau zich op 80cm diepte bevond. 

Auteurs :  Studiebureau Archeologie Tienen
Datum  :

Bronnen

Bron: VAN ROY J. & DE RAYMAEKER A. 2020: Eindrapport: de archeologische begeleiding van een nieuw kunstgrasveld aan het Sportlandschap te Mortsel, Tienen.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Gasthuishoeven (Mortsel)
Vanwege de aanwezigheid van een belangrijke gekende archeologische site, werden de werken voor de aanleg van een kunstgrasveld en een Finse piste archeologische begeleid. De site kon gevrijwaard blijven van vernieling.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Werfbegeleiding Gasthuishoeven [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072931 (Geraadpleegd op )