Gebeurtenis

Opgraving Vorselaarse baan begraafplaats

palynologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, metaaldetectie, vlakdekkende opgravingen
ID
1072932
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072932

Beschrijving

Naar aanleiding van de uitbreiding van de begraafplaats werd een beperkte vlakdekkende opgraving uitgevoerd binnen een zone van 416m². Omdat de werken op het terrein reeds aangevat waren vooraleer de opgraving van start ging, bleef de onderzochte zone echter beperkt tot 145m². Twee bodemprofielen werden geregistreerd. Deze toonden een Ah-Aap1-Aap2-A/B-C-bodemprofiel. In totaal werden 54 sporen geregistreerd, waarvan vier sporen natuurlijk van aard bleken nadat ze gecoupeerd waren. De antropogene sporen omvatten paalsporen, kuilen, een waterput en een mogelijke waterkuil. De waterput kon wegens de grote diepte (5,94m zoals aangetoond door een boring) slechts tot op 2,48m diepte onderzocht worden. De sporen komen verspreid voor over het terrein. Het vlak bevond zich op een diepte die varieerde van 50 tot 105 cm onder het maaiveld of op een hoogte van 14,22 m TAW in het noordwesten tot 14,46 m TAW in het zuiden. Er vond geen selectie plaats van de vondsten zodat in totaal 83 vondstnummers geregistreerd werden. Verder zijn ook nog metaaldetectievondsten uit de toplaag en de door de werken verstoorde grond alsook enkele losse vondsten te vermelden. Er zijn 3 radiokoolstofdatering uitgevoerd op houtskool uit paalkuilen en er is een pollenwaardering uitgevoerd op de gebruikslagen van de kuil. 

Bron     : BRUGGEMAN J., REYNS N. & VAN BUGGENHOUT J. 2020: Eindverslag archeologische opgraving Grobbendonk-Vorselaarse baan. Uitbreiding begraafplaats, Rapporten All-Archeo bvba 1033, Bornem.
Auteurs :  All-Archeo bvba
Datum  :

Bronnen

Bron: BRUGGEMAN J., REYNS N. & VAN BUGGENHOUT J. 2020: Eindverslag archeologische opgraving Grobbendonk-Vorselaarse baan. Uitbreiding begraafplaats, Rapporten All-Archeo bvba 1033, Bornem.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Vorselaarse baan (Grobbendonk)
Naar aanleiding van de uitbreiding van de gemeentelijke begraafplaats werd aansluitend bij de eerder blootgelegde vindplaats, een beperkte vlakdekkende opgraving uitgevoerd. Deze resulteerde in de bevestiging dat de Romeinse vicus zich verder noordwaarts uitstrekt.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Opgraving Vorselaarse baan begraafplaats [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072932 (Geraadpleegd op )