Gebeurtenis

Vooronderzoek Aalst Hopmarkt 23-25

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1072935
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072935

Beschrijving

Aan de Hopmarkt werd een proefputtenonderzoek uitgevoerd waarbij 2 proefputten (40m²) werden aangelegd. Aanleiding was de sloop van de onderkelderde panden 23-25 en de nieuwbouw van een appartementsgebouw met handelszaak.

Auteurs :  Zeebroek, Inge
Datum  :

Bronnen

Bron: DECONYNCK J., VERGAUWE R. & SERGANT J. 2020: Aalst. Hopmarkt 23-25. Nota, Bredene.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Hopmarkt 23-24, 25 (Aalst)
Via 2 proefputten werd het terrein geëvalueerd. Er kwamen slechts puinpakketten en ophogingslagen aan het licht, net als 19de-eeuwse muurresten, te koppelen aan de gesloopte bebouwing.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Aalst Hopmarkt 23-25 [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072935 (Geraadpleegd op )