Gebeurtenis

Opgraving Strokapel

vlakdekkende opgravingen
ID
1072938
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072938

Beschrijving

In het kader van restauratie- en stabiliteitswerken in de Strokapel werd een aanvraag voor een toelating voor archeologisch onderzoek met het oog op wetenschappelijke vraagstelling ingediend. In het volledige gebouw werd een vlakdekkende opgraving uitgevoerd in functie van de geplande werken. De noordwest-zuidoost georiënteerde stroken van ca. 1,20 werden manueel verdiept, opgeschoond en nadien geregistreerd. De stroken kregen elk een werkputnummer toegewezen (18 werkputten in totaal). In de profielen werd telkens ook de gelaagdheid van het bodemarchief geregistreerd. Per put werd minstens één kant van het profiel opgeschoond en gefotografeerd. In de voor de opbouw van de kapel representatieve werkputten 2, 3, 4, 5 en 12 wed een profiel getekend. Er werden geen vondsten aangetroffen bij de opgraving. De stalen (bakstenen, vloertegels en mortel) werden enkel genomen ter illustratie van het aangewende bouwmateriaal. Ze worden niet nader onderzocht, bijvoorbeeld ter datering, aangezien er met relatieve chronologie in combinatie met cartografische bronnen eveneens een relatieve datering kan worden opgesteld. Wel dienen ze bewaard te worden als  vergelijkingsmateriaal. Bij de opgraving werden vrij goed bewaarde stratigrafisch oudere muren, vloeren en vloerniveaus aangetroffen. Er werden 76 spoornummers uitgereikt. De aangetroffen sporen in combinatie met de gegevens uit het opgaand muurwerk en gegevens uit cartografische bronnen laten toe om de bouwgeschiedenis van de kapel te reconstrueren.

Auteurs :  Studiebureau Archeologie Tienen
Datum  :

Bronnen

Bron: VANDER GINST V. & VAN ROY J. 2020: Eindrapport: de archeologische opgraving in de Strokapel te Herstelt, Archeo-rapport 487, Tienen.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Houtvensesteenweg 70 (Herselt)
Naar aanleiding van restauratiewerken in de beschermde kapel werd een vlakdekkende opgraving uitgevoerd die onbekende bouwfasen aan het licht bracht.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Opgraving Strokapel [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072938 (Geraadpleegd op )