Gebeurtenis

Proefputtenonderzoek Oudenaarde OLV-Hospitaal

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1072940
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072940

Beschrijving

Onderzoek van 5 proefputten in functie van diverse restauratiewerkzaamheden aan het gebouw. Na het manueel verwijderen van de huidige tegelvloer, zijn de proefputten manueel uitgegraven tot op het eerste archeologische niveau. De opzet van de putten was om een representatief beeld te krijgen van de opbouw van de lagen in de ondergrond. De gegevens van deze proefputten dienen vervolgens om het latere vervolgtraject correct te kunnen inschatten. De proefputten hadden een beperkte oppervlakte om enerzijds de impact op het aanwezige erfgoed zo laag mogelijk te houden, en anderzijds omdat de stad Oudenaarde de huidige vloertegels zoveel mogelijk wenste te recupereren

Auteurs :  Meylemans, Erwin
Datum  : 08-01-2021

Bronnen

Bron: DE GRAEVE A., DE MAEYER W. 2020: Proefputtenonderzoek Oudenaarde Onze-Lieve-Vrouwehospitaal. Eindverslag, SOLVA Archeologierapport nr. 192, Sint-Lievens-Houtem.
Type: literatuur
Datum: 2020


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Sint-Walburgastraat 9 (Oudenaarde)
Er werden verspreid in het gebouw 5 kleine proefputten onderzocht, in functie van diverse toekomstige restauratiewerken. Het proefputtenonderzoek heeft kunnen aantonen dat er zowel in de zuidelijke pandgang als in de zuidelijk gelegen vleugel, onder de huidige vloer een oudere vloer bewaard was.