Gebeurtenis

Opgraving Geraardsbergen Hunnegem

fysisch-antropologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, archeologische opgravingen
ID
1072941
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072941

Beschrijving

Opgraving in functie van de bouw van assistentiewoningen. De opgraving werd uitgevoerd in drie fasen.

Auteurs :  Meylemans, Erwin
Datum  :

Bronnen

Bron: BILLEMONT J., GIERTS I. 2020: Eindverslag Geraardsbergen, Hunnegem, BAAC Vlaanderen Rapport 1560, Gent.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Gasthuisstraat (Geraardsbergen)
Opgraving naar aanleiding van de bouw van een complex van assistentiewoningen. In de aangetroffen sporen en muurresten kunnen verschillende fasen herkend worden: Vol- tot laatmiddeleeuwse sporen die mogelijk verband houden met de nederzetting Hunnegem; Restanten van de stadsversterking van Geraardsbergen vanaf de 14e tot de 18e eeuw; postmiddeleeuwse ophogingen; recente sporen gelinkt aan de bebouwing op de site vanaf het einde van de 19e eeuw.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Opgraving Geraardsbergen Hunnegem [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072941 (Geraadpleegd op )