Gebeurtenis

Werfbegeleiding Waasmunster Marollenstraatje

controle van werken, archeologische opgravingen
ID
1072945
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072945

Beschrijving

Archeologische begeleiding in het kader van de heraanleg van de rioleringen aan het Marollenstraatje. Globaal kunnen twee grote uitvoeringsfasen onderscheiden worden. Een eerste fase betrof de aanleg van een nieuw rioleringsstelsel in het oostelijk deel van het plangebied. Door problemen met de bemaling kon enkel op 16 juni begonnen worden met een deel van de sleuf. De begeleiding van het westelijke deel vond plaats in augustus.

Bij aankomst op het terrein bleek dat er reeds een deel van de geplande rioleringen aangelegd waren en dat de sleuf hiervoor reeds gedicht was. Ook het gedeelte van de werken in het Marollenstraatje zelf konden door een communicatiefout niet begeleid worden. 

Auteurs :  BAAC bvba Vlaanderen
Datum  :

Bronnen

Bron: VAN REMOORTER O. 2020: Eindverslag werfbegeleiding Waasmunster, Marollenstraatje, BAAC Vlaanderen Rapport 1574, Gent.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Marollenstraatje (Waasmunster)
Archeologische begeleiding naar aanleiding van de vernieuwing van het rioolstelsel onder het Marollenstraatje. Door omstandigheden kon niet het hele tracé onderzocht worden. Op basis van het aardewerk kunnen de oudste sporen in de 18e eeuw gedateerd worden.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Werfbegeleiding Waasmunster Marollenstraatje [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072945 (Geraadpleegd op )