Gebeurtenis

Vooronderzoek Torrekensstraat

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1072948
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072948

Beschrijving

Er werden 4 proefsleuven aangelegd met een oppervlakte van 109 m². Dit komt overeen met 25,65% van de totale oppervlakte van het plangebied.

 

Auteurs :  J. Verrijckt bvba
Datum  : 11-01-2021

Bronnen

Bron: VERRIJCKT J. & E. KEERSMAEKERS 2020: Merelbeke, Torrekensstraat, Stedenbouwkundige handelingen in de onmiddellijke buitenomgeving van de Motte van Munte (Oost-Vlaanderen). Archeologisch vooronderzoek met het oog op wetenschappelijke vraagstelling. Eindverslag, Beerse.
Type: literatuur
Datum: 2020


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Torrekensstraat (Merelbeke)
Bij proefsleuvenonderzoek werden paalkuilen en een greppel uit de middeleeuwen aangetroffen.