Gebeurtenis

Opgraving Lichterstraat

metaaldetectie, radiokoolstofdatering, archeobotanisch onderzoek, vlakdekkende opgravingen
ID
1072949
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072949

Beschrijving

Het onderzoeksterrein werd opgedeeld in twee werkputten. Door middel van een vlakgraving werd een oppervlakte opengelegd van 2975 m². De site kent geen complexe verticale stratigrafie. Er werden 18 bodemprofielen geregistreerd. Op het terrein is een droge zandbodem aanwezig. De aangelegde profielen vertonen min of meer een gelijkaardige bodemopbouw, met slechts kleine onderlinge verschillen. Het ging overwegend om een AAp-AA-(A/C)-C-bodemprofiel. Er werden tijdens het terreinonderzoek 19 gebouwstructuren herkend, waarvan er 18 aan de periode van de metaaltijden tot de Romeinse tijd toegeschreven worden en 1 niet te dateren was. Verder zijn kuilen en greppels vastgesteld, alsook een recenter wegtracé.  Op het terrein vond geen selectie van vondsten plaats. Staalnames spitsten zich voornamelijk toe op contexten met potentieel voor onderzoek naar het landschap. Hiervan werden bulkmonsters en pollenprofielen ingezameld. Van de aangetroffen plattegronden werden ook paalsporen bemonsterd aan de hand van bulkmonsters, in functie van verkoolde zaden of houtskool om datering mogelijk te maken. Tijdens de opgraving werd verder ook gelet op de aanwezigheid van houtskool in de paalsporen. Dit houtskool werd manueel ingezameld, eveneens om datering mogelijk te maken. 

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: All-Archeo bv

Bronnen

Bron: BRUGGEMAN J., REYNS N., COOREMANS B. & BRION M. 2020: Puurs-Sint-Amands Lichterstraat 68 (fitnesscentrum go-fit), Onderzoeksrapporten agentschap Onroerend Erfgoed 158, Brussel.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Lichterstraat 68 (Puurs-Sint-Amands)
Naar aanleiding van de bouw van sportinfrastructuur en een positief proefsleuvenonderzoek, werd een vlakdekkende opgraving uitgevoerd in het kader van een toevalsvondst. Nederzettingssporen uit de ijzertijd en Romeinse periode kwamen aan het licht.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Opgraving Lichterstraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072949 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.