Gebeurtenis

Opgraving Kaaiplein Burcht

materiaalstudie, houtonderzoek, diatomeeënonderzoek, dendrochronologisch onderzoek, metaaldetectie, vlakdekkende opgravingen
ID
1072959
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072959

Beschrijving

Het onderzoeksterrein werd opgedeeld in zes werkputten (1544 m²). In totaal zijn 5 stratigrafische vlakken aangelegd. Er werd geen selectie doorgevoerd op het inzamelen van vondsten. Enkel bij constructiematerialen werd wel een selectie uitgevoerd. Hierbij is telkens minstens één representatief element van elk type constructie-element ingezameld. Het herbruikte scheepshout werd apart beschreven. Tijdens de opgraving werden op 161 locaties vondsten aangetroffen. De vondsten dateren uit de nieuwe tot de nieuwste tijd. Bij het onderzoek werd een aantal contexten aangetroffen die bijzonder interessant zijn voor natuurwetenschappelijk onderzoek. Het hout werd bemonsterd voor soortbepaling en dendrochronologie. De alluviale pakketten waarin de kade infrastructuur geankerd was, werd bemonsterd voor pollenanalyse en diatomeeënonderzoek. De pollenstalen zijn later gedeselecteerd omdat ouderdom en herkomst onzeker zijn. Het diatomeeënonderzoek leverde interessante resultaten op. Er werden 14 bodemprofielen geregistreerd. In totaal werden 721 sporen geregistreerd . Een groot deel omvat houten elementen, namelijk palen, planken en balken. Verder zijn er ijzeren verankeringselementen geregistreerd. De overige sporen omvatten voornamelijk lagen, te interpreteren als alluviale afzettingen met antropogene indicatoren, opgebrachte lagen en verhardingen en onderfunderingen. Enkele paalsporen en een gootje werden ook geregistreerd. 

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: All-Archeo bv

Bronnen

Bron: BRUGGEMAN J., VAN BUGGENHOUT J. & REYNS N. 2020: Eindverslag archeologische opgraving Burcht (Zwijndrecht) - Kaaiplein, Rapporten All-Archeo bvba 853, Bornem (met bijdragen van A. KLINK en J. VERMEERSCH)
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Kaaiplein (Zwijndrecht)
Naar aanleiding van heraanleg, de uitgraving van een ondergronds bekken en het positieve proefputtenonderzoek, is een vlakdekkende opgraving uitgevoerd binnen het projectgebied. Dit onderzoek bracht duidelijkheid in de verschillende fasen van de kade infrastructuur en leverde meer info over de evolutie van de Schelde als getijderivier en over de matieriële cultuur.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Opgraving Kaaiplein Burcht [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072959 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.