Gebeurtenis

Werfbegeleiding Keizerstraat 15-19

zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, controle van werken
ID
1072961
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072961

Beschrijving

Naar aanleiding van nieuwbouw met een ondergrondse parkeergarage werd een archeologische werfbegeleiding uitgevoerd. Alvorens de werken gestart werden, werden voor sloop aangeduide gebouwen verwijderd. Vervolgens werd er een palenwand geplaatst langs de grenzen van het onderzoeksgebied. De zone van de palenwand en de palenwandmachine werd niet op voorhand gescreend, daar de aannemer ons niet tijdig op de hoogte had gebracht. ER werd gewerkt in 1 werkput. In totaal werden 5 bodemprofielen aangelegd. De bodem bleek overal opgehoogd en slechts op 1 plaats werd nog een intact bodemprofiel aangetroffen waar onder de ophoging nog een akkerlaag aanwezig was boven de C-horizont. De sporen werden geregistreerd in 2 vlakken. Het onderste vlak bevatte voornamelijk sporen van houtbouw (paalkuilen) en andere kuilen. Het bovenste vlak bevatte tevens resten van bakstenen structuren. Alle vondsten werden ingezameld zonder selectie te maken. Van meerdere structuren gebeurde een staalname met het oog op pollenanalyses en macro-restenonderzoek. 

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ABO NV

Bronnen

Bron: BELDE G. 2020: Een laatmiddeleeuws opslaggebouw op een achterliggend erf, ter hoogte van Keizerstraat 17 in Antwerpen. Eindverslag, ABO Archeologische Rapporten 1104, Aartselaar.,
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Keizerstraat 15-19 (Antwerpen)
Naar aanleiding van nieuwbouw met ondergrondse parkeergarage werd een werfbegeleiding uitgevoerd die inzicht verschafte in de indeling en gebruik van het achtererf van het gebouw.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Werfbegeleiding Keizerstraat 15-19 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072961 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.