Gebeurtenis

Opgraving Hockeyveld Hazebeekstraat

archeologische opgravingen
ID
1072962
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072962

Beschrijving

Het plangebied had een oppervlakte van 34883m². Hierbinnen werden 136 benaderingen gedaan van munitieverdachte objecten tot op archeologisch relevant niveau. Dit was goed voor totaal opgegraven oppervlakte van 2008m².

Bij het vooronderzoek met ingreep in de bodem onder de vorm van proefsleuven werden verschillende stukken onontplofte munitie gevonden waarna besloten werd over te gaan op een ontmijning. Gezien het benaderen van munitie door ontmijners een grondige ingreep in de bodem behelst en de vernietiging van archeologische sporen hierbij niet kon worden uitgesloten, werd besloten om over te gaan tot een archeologische begeleiding van deze munitiesanering.

In praktijk werden verschillende munitieverdachte objecten gelokaliseerd aan de hand van een ferromagnetische oppervlakte detectie. In afspraak met de ontmijners werden geen resten van munitie gerecupereerd. Een diagnose van het materiaal werd op het terrein uitgevoerd en opmerkelijke vondsten werden gefotografeerd.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: MONUMENT - VANDEKERCKHOVE

Bronnen

Bron: DEFRANCQ J. 2020: Archeologische opgraving eindverslag - Oostduinkerke hockeyveld, Ingelmunster.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Hazebeekstraat 2 (Koksijde)
Een totaal opgegraven oppervlakte van 2008m². Hierbij werden 67 sporen aangetroffen waarvan het grootste deel bomkraters en (recente) grachtsegmenten betrof. Enkele kuilen en grachten konden in de late middeleeuwen tot en met nieuwe tijd worden geplaatst. Naast de losse vondst van een silex schrabber konden geen oudere activiteiten worden aangetoond.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Opgraving Hockeyveld Hazebeekstraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072962 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.