Gebeurtenis

Opgraving loopgraaf Molenweg

vlakdekkende opgravingen
ID
1072964
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072964

Beschrijving

Naar aanleiding van de bouw van een loods op een industrieterrein werd een vlakdekkende opgraving uitgevoerd naar aanleiding van een proefsleuvenonderzoek waarbij ijzertijdsporen en een loopgraaf uit WO I zijn vastgesteld. De eerder vastgestelde ijzertijdsporen bleken natuurlijk (windvallen). Het onderzoek was bijgevolg gefocust op de loopgraaf uit WO I. Er is geen selectie uitgevoerd op het verzamelen van de vondsten en er zijn geen stalen genomen. Tijdens de opgraving zijn twee bijkomende bodemprofiel geregistreerd. Op basis van de geregistreerde bodemprofielen kan binnen het onderzoeksgebied een gehomogeniseerde Ap-horizont aangeduid worden met een dikte van maximaal 0,30m. Onder deze is
er de aanwezigheid van een maximaal 0,30m dik antropogeen nivelleringspakket, dat onmiddellijk is aangebracht op de verbrokkelde B-horizont en in verband te brengen is met de uitgraving van het Zeekanaal Brussel-Schelde. Er werden 7 archeologische sporen geregistreerd. Deze kunnen allen geassocieerd worden met de WO I-loopgraafstructuur aangetroffen tijdens het vooronderzoek met ingreep in de bodem.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ABO NV

Bronnen

Bron: PYPE P., COENAERTS J., VAN DEN HAUTE T. & DE HOOGHE G. 2020: Een Belgische loopgraaf uit augustus-oktober 1914 onder de loep genomen. Vervolgonderzoek langs de Molenstraat nr. 109 te Willebroek (Antwerpen), ABO archeologische rapporten 1327, Gent.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Relaties

Is gerelateerd aan

Vooronderzoek Willebroek Molenweg

Molenweg 107-109 (Willebroek)


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Molenweg 109 (Willebroek)
Naar aanleiding van de bouw van een loods op een bedrijventerrein en een positief proefsleuvenonderzoek, werd een vlakdekkende opgraving uitgevoerd binnen het projectgebied waarbij een Belgische loopgraaf uit het begin van WOI werd onderzocht.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Opgraving loopgraaf Molenweg [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072964 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.