Gebeurtenis

Opgraving Oude Abdij

archeologische opgravingen
ID
1072966
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072966

Beschrijving

De opgraving is het gevolg van rioleringswerkzaamheden naar aanleiding van de restauratie van de Oude Abdij. Er werd voor de aanleg van de sleuven gebruik gemaakt van een minigraver, voorzien van een sleuvenbak van 0,5 tot 1 meter breed. De aanpak was gebaseerd op het principe van een werfbegeleiding.

Auteurs :  HEMBYSE
Datum  : 13-01-2021

Bronnen

Bron: DE SMAELE B., PIETERS H., 2020. Vlakdekkend onderzoek in de vorm van een werfbegeleiding naar aanleiding van rioleringswerkzaamheden aan de Oude Abdij van Drongen. Onderzoeksrapport Hembyse Archeologie 49, Gent.
Type: literatuur
Datum: 2020


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Drongenplein 26-27 (Gent)
De opgraving is het gevolg van rioleringswerkzaamheden naar aanleiding van de restauratie van de Oude Abdij. Uit de smalle werksleuf kwamen enkele middeleeuwse structuren naar boven.