Gebeurtenis

Opgraving Sint Martensplein 2

archeologische opgravingen
ID
1072968
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072968

Beschrijving

De opgraving werd uitgevoerd binnen 1 werkput met een totale oppervlakte van 355m2. Het archeologisch vlak werd onder begeleiding van de veldwerkleider machinaal aangelegd door een kraan op rupsbanden met een tandeloze bak met. Het eerste opgravingvlak is steeds aangelegd op de
top van de bakstenen resten of op het eerste sporenniveau. De aanleg van het archeologisch vlak gebeurde laagsgewijs zodat eventuele sporen die op een hoger niveau zichtbaar zijn, herkend konden worden. Na de aanleg van een sporenvlak, werden alle sporen ingekrast, genummerd en zijn de
vlakken en sporen gefotografeerd. Vervolgens zijn de sporen ingemeten en gedetailleerd beschreven (spoornummer, vorm, soort, kleur, samenstelling,…) met behulp van de robotic Total Station (rTS). Indien recente verstoringen waargenomen zijn zonder enige archeologische betekenis of vondstmateriaal, zijn deze gegroepeerd onder één spoornummer (S999). Muren in baksteen of natuursteen evenals vloerniveaus werden beschreven aan de hand van analoge spoorformulieren. Aan alle sporen is een hoogtemeting gekoppeld. Om een inzicht te krijgen in de stratigrafie van de site werden in totaal 15 profielen geregistreerd. Deze werden steeds zo veel mogelijk gelinkt aan de opgravingsvlakken. De stratigrafische eenheden werden zoveel mogelijk onderzocht op de aanwezigheid van vondstmateriaal om een chronologisch inzicht in de site te krijgen. In functie van natuurwetenschappelijk onderzoek werden in totaal 49 stalen genomen (cfr. 2.3.2.). Uit sporen met een gunstige conditie en/of gerelateerd tot structuren, zijn botanische en houtskoolmonsters genomen voor archeobotanisch onderzoek en 14C- datering. Tijdens de verwerking werden de digitale data tot grondplannen verwerkt en werden de analoge tekeningen gedigitaliseerd. Het ingezamelde aardewerk werd gedetermineerd door K. De Groote
(Agentschap Onroerend Erfgoed); een selectie van diagnostische fragmenten werd getekend. Alle verzamelde data werden uiteindelijk verwerkt tot een basisrapport.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Ruben Willaert nv

Bronnen

Bron: DE GRYSE J. & S. EGGERMONT 2020: Sint-Martensplein 2 (Aalst, Oost-Vlaanderen) Eindverslag, Sint-Michiels-Brugge.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Sint Martensplein 2 (Aalst)
Bij de opgraving werden graven en sporen uit de volle middeleeuwen en sporen en gebouwresten uit de late middeleeuwen aangetroffen.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Opgraving Sint Martensplein 2 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072968 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.