Gebeurtenis

Opgraving Meenseweg

opgravingen vanuit wetenschappelijke vraagstelling
ID
1072972
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072972

Beschrijving

Het onderzoek kadert in een opgraving via wetenschappelijke vraagstelling. Uit de evaluatie van geofysisch onderzoek en het bekijken van luchtfoto's konden 4 specifieke plaatsen geïdentificeerd voor de aanwezigheid van tanks uit de Eerste Wereldoorlog. Op het perceel werden 2 van de 4 tanks opgegraven.

Voor de eerste Britse tank, gelegen in het noordoosten van het plangebied, werd geopteerd om de opgravingszone laagsgewijs per 15cm te verdiepen, waarbij drie archeologische vlakken werden aangelegd. Elke verdieping naar een volgend vlak werd voorafgegaan door metaaldetectie en met een dieptezoeker voor explosieven. Alle metalen voorwerpen, met uitzondering van losse kogelpunten en loden kartetskogels, werden hierbij ingezameld en opgemeten als puntvondstlocatie. Op die manier kan een goede correlatie en validering bekomen worden tussen de geofysische metingen en de werkelijke metalen voorwerpen aanwezig in de bodem. Explosieven werden ingemeten, gedetermineerd en verwijderd door de explosievendeskundigen. Op het niveau van de C-horizont konden de archeologische sporen opgetekend, geregistreerd en onderzocht worden. 

De tweede Britse tank werd op dezelfde manier opgegraven, maar werd de opgravingszone in twee vlakken onderzocht.

Auteurs :  Bracke, Maarten
Datum  : 14-01-2021

Bronnen

Bron: BRACKE M., BENOOT N., CLAESEN J., DE DECKER C., FONTEYN P., SAEY T. & STICHELBAUT B. 2020: Eindverslag Berging Britse tanks. Tank Cemetery Hoge – Meenseweg Ieper. Via wetenschappelijke vraagstelling. Verslag van Resultaten, Moerbeke-waas.
Type: literatuur
Datum: 2020


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Meenseweg 556 (Ieper)
Uit geofysisch onderzoek en het bekijken van luchtfoto's konden op het perceel van de Meenseweg 556 vier locaties geïdentificeerd worden voor de aanwezigheid van tanks uit de Eerste Wereldoorlog. Van de 4 werden 2 Britse tanks opgegraven. Daarnaast werd nog een kuil met enkele fragmenten in handgevormd aardewerk uit de metaaltijd aangesneden.