Gebeurtenis

Opgraving Herent Molenveld

metaaldetectie, archeologische opgravingen
ID
1072973
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072973

Beschrijving

Vlakdekkende opgraving van een perceel van 1791 m².

Auteurs :  Meylemans, Erwin
Datum  : 14-01-2021

Bronnen

Bron: CLEDA B. 2020: Archeologisch onderzoek aan de Kouterstraat te Herent (prov. Vlaams-Brabant), ABO archeologische rapporten 961, Aartselaar.
Type: literatuur
Datum: 2020


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Kouterstraat (Herent)
Er werden 22 sporen en 231 metaaldetectievondsten aangetroffen. Het sporenbestand bestond uit paalsporen, kuilen, een haard, natuurlijke sporen en recente verstoringen. De meeste sporen dateren uit de ijzertijd of de Romeinse periode, de nieuwe tijd en meer bepaald de 17de eeuw en nieuwste tijd, namelijk de 20ste eeuw.