Gebeurtenis

Opgraving Geeraard de Duivelsteen

opgravingen vanuit wetenschappelijke vraagstelling
ID
1072974
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072974

Beschrijving

Het archeologisch onderzoek bestaat uit een opgraving vanuit wetenschappelijke vraagstelling en kadert binnen de aanleg van sonderingsputten
naar aanleiding van de stabiliteitsstudie van het gebouw. De sonderingen hebben tot doel de draagkracht van de dragende kolommen in de crypte en de bodem vast te stellen.

Voor het stabiliteitsonderzoek van de site waren 4 sonderingsputten van circa 1m² voorzien, waarbij 1 in de tuin en 3 in de crypte. Ze zijn alle 4 manueel aangelegd, waarna met de schop verdiept werd. 

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: HEMBYSE

Bronnen

Bron: DE SMAELE B. & PIETERS H., 2020. Eindverslag naar aanleiding van sonderingen aan het Geeraard De Duivelsteen te Gent, Onderzoeksrapport Hembyse Archeologie 114, Gent.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Geraard de Duivelstraat 1 (Gent)
De onderzoeksopdracht bestaat uit een werfbegeleiding/opgraving vanuit wetenschappelijke vraagstelling en kadert binnen het uitvoeren van enkele sonderingsputten. De aangetroffen sporen en structuren zoals de muurresten en het aardewerk wijzen op de ontwikkeling van de site vanaf de late Middeleeuwen. Andere archeologische objecten zijn schaars.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Opgraving Geeraard de Duivelsteen [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072974 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.