Gebeurtenis

Verkennend archeologisch booronderzoek Schulensmeer zone E

landschappelijk booronderzoek, verkennend archeologisch booronderzoek
ID
1072975
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072975

Beschrijving

Op basis van het landschappelijk booronderzoek werden zones geselecteerd voor een verkennend booronderzoek. Het verkennend booronderzoek werd uitgevoerd met een boorkop van 12 cm diameter. In totaal werden er 26 boringen gezet en deze beperkte zich tot de beoogde verstoringsdiepte.

Auteurs :  Vanderhoydonck, Ingrid
Datum  :

Bronnen

Bron: JENNES N., ADRIAENSEN J., PEPERMANS J. & VERRIJCKT J. 2021: Nota Lummen/ Herk-de-Std, Schulensmeer, deelzone E, Beerse.
Type: literatuur
Datum:


Relaties

Wordt opgevolgd door

Proefsleuvenonderzoek Schulensmeer Zone E

Beerbosstraat (Herk-de-Stad)


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Beerbosstraat (Herk-de-Stad)
Na het landschappelijk booronderzoek werd een verkennend archeologisch booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. De onderzoeken beperkte zich tot de zones waarin werken plaats zouden vinden en daardoor waren ze ook beperkt in diepte. Het verkennend booronderzoek leverde geen artefacten op. Bij het proefsleuvenonderzoek werden 3 greppels aangetroffen met een ondiepe bewaring en vermoedelijke datering uit de 19de-eeuws of later.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Verkennend archeologisch booronderzoek Schulensmeer zone E [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072975 (Geraadpleegd op )