Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Schulensmeer Zone E

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1072976
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072976

Beschrijving

Op het terrein werden 2 sleuven aangelegd een in het westen en een in het oosten. Voor het tussenliggend gedeelte werd een behoud in situ voorzien.

Auteurs :  Vanderhoydonck, Ingrid
Datum  :

Bronnen

Bron: JENNES N., ADRIAENSEN J., PEPERMANS J. & VERRIJCKT J. 2021: Nota Lummen/ Herk-de-Std, Schulensmeer, deelzone E, Beerse.
Type: literatuur
Datum:


Relaties

Heeft als voorganger


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Beerbosstraat (Herk-de-Stad)
Na het landschappelijk booronderzoek werd een verkennend archeologisch booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. De onderzoeken beperkte zich tot de zones waarin werken plaats zouden vinden en daardoor waren ze ook beperkt in diepte. Het verkennend booronderzoek leverde geen artefacten op. Bij het proefsleuvenonderzoek werden 3 greppels aangetroffen met een ondiepe bewaring en vermoedelijke datering uit de 19de-eeuws of later.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Proefsleuvenonderzoek Schulensmeer Zone E [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072976 (Geraadpleegd op )