Gebeurtenis

Verkennend archeologisch booronderzoek Schulensmeer zone J

verkennend archeologisch booronderzoek
ID
1072978
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072978

Beschrijving

Op basis van het landschappelijk booronderzoek werden 4 verkennende boringen gezet met een boordiameter van 12 cm.

Auteurs :  Vanderhoydonck, Ingrid
Datum  : 14-01-2021

Bronnen

Bron: JENNES J., ADRIAENSEN J., PEPERMANS J. & VERRIJCKT J. 2020: Nota Lummen/Herk-De-Stad, Schulensmeer, deelzone J, Beerse.
Type: literatuur
Datum: 2020


Relaties

Wordt opgevolgd door

Proefsleuvenonderzoek Schulensmeer Zone J

Beerbosstraat (Herk-de-Stad)


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Beerbosstraat (Herk-de-Stad)
Binnen de te verstoren diepte werd na een landschappelijk booronderzoek, een verkennend archeologisch booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Er werden geen archeologische artefacten of sporen aangetroffen.