Gebeurtenis

Verkennend archeologisch booronderzoek Schulensmeer zone J

verkennend archeologisch booronderzoek
ID
1072978
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072978

Beschrijving

Op basis van het landschappelijk booronderzoek werden 4 verkennende boringen gezet met een boordiameter van 12 cm.

Auteurs :  Vanderhoydonck, Ingrid
Datum  :

Bronnen

Bron: JENNES J., ADRIAENSEN J., PEPERMANS J. & VERRIJCKT J. 2020: Nota Lummen/Herk-De-Stad, Schulensmeer, deelzone J, Beerse.
Type: literatuur
Datum:


Relaties

Wordt opgevolgd door

Proefsleuvenonderzoek Schulensmeer Zone J

Beerbosstraat (Herk-de-Stad)


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Beerbosstraat (Herk-de-Stad)
Binnen de te verstoren diepte werd na een landschappelijk booronderzoek, een verkennend archeologisch booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Er werden geen archeologische artefacten of sporen aangetroffen.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Verkennend archeologisch booronderzoek Schulensmeer zone J [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072978 (Geraadpleegd op )