Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Schulensmeer Zone J

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1072979
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072979

Beschrijving

Er werd op basis van het landschappelijk onderzoek één sleuf aangelegd.

Auteurs :  Vanderhoydonck, Ingrid
Datum  :

Bronnen

Bron: JENNES J., ADRIAENSEN J., PEPERMANS J. & VERRIJCKT J. 2020: Nota Lummen/Herk-De-Stad, Schulensmeer, deelzone J, Beerse.
Type: literatuur
Datum:


Relaties

Heeft als voorganger


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Beerbosstraat (Herk-de-Stad)
Binnen de te verstoren diepte werd na een landschappelijk booronderzoek, een verkennend archeologisch booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Er werden geen archeologische artefacten of sporen aangetroffen.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Proefsleuvenonderzoek Schulensmeer Zone J [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072979 (Geraadpleegd op )