Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Schulensmeer Zone J

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1072979
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072979

Beschrijving

Er werd op basis van het landschappelijk onderzoek één sleuf aangelegd.

Auteurs :  Vanderhoydonck, Ingrid
Datum  : 14-01-2021

Bronnen

Bron: JENNES J., ADRIAENSEN J., PEPERMANS J. & VERRIJCKT J. 2020: Nota Lummen/Herk-De-Stad, Schulensmeer, deelzone J, Beerse.
Type: literatuur
Datum: 2020


Relaties

Heeft als voorganger


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Beerbosstraat (Herk-de-Stad)
Binnen de te verstoren diepte werd na een landschappelijk booronderzoek, een verkennend archeologisch booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Er werden geen archeologische artefacten of sporen aangetroffen.