Gebeurtenis

Opgraving Provinciebaan

palynologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen
ID
1072982
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072982

Beschrijving

Het plangebied maakt deel uit van een ruimer terrein waarbinnen werkzaamheden uitgevoerd zullen worden. De opgravingszone werd opgegraven en onderzocht in zes werkputten. De aanleg van de werkputten gebeurde met een 21 tonskraan met gladde bak, onder begeleiding van de veldwerkleider en assistent-archeologen waarbij het vlak werd opgeschaafd. De teelaarde, het aangelegde vlak, de sporen en de storten werden onderzocht met een metaaldetector, dit leverde voornamelijk schrapnelfragmenten van explosieven uit de Eerste Wereldoorlog op. Alle sporen werden beschreven en vervolgens geregistreerd via foto’s en opmetingen. Na registratie van coupes werden de sporen uitgehaald, bij de greppels/grachten gebeurde dit machinaal. De monsters bestaan uit houtskoolstalen, pollenbakken, macrostalen en zeefstalen. 

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Acke & Bracke bvba

Bronnen

Bron: ACKE B., BACKE M., VAN QUAETHEM K., & WYNS G. 2020: Eindverslag Staden Provinciebaan. Verslag van resultaten, Moerbeke-waas
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Provinciebaan (Staden)
Naar aanleiding van werkzaamheden binnen een ruimer terrein op de Provinciebaan in Staden moest een archeologisch onderzoek uitgevoerd worden. Hieruit werden verschillende sporen en vondsten uit de Romeinse tijd en de middeleeuwen aangetroffen. Het gaat voornamelijk over resten van gebouwen.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Opgraving Provinciebaan [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072982 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.