Gebeurtenis

Opgraving Hof ten IJzer

archeologische opgravingen
ID
1072983
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072983

Beschrijving

De archeologische werfbegeleiding kadert binnen de geplande realisatie van assistentiewoningen binnen het projectgebied Lo-Reninge Hof ten IJzer. Op basis van het eerder uitgevoerde bureauonderzoek was er een zekere archeologische verwachting. Er zijn echter geen sporen of vondsten aangetroffen.

Auteurs :  Ruben Willaert nv
Datum  :

Bronnen

Bron: VAN ESBROECK T., DE BRANT R. 2020: Hof ten IJzer (Lo-Reninge, West-Vlaanderen). Eindverslag archeologische werfbegeleiding, Sint-Michiels-Brugge.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Dorpplaats 14 (Lo-Reninge)
De archeologische werfbegeleiding kadert binnen de geplande realisatie van assistentiewoningen binnen het projectgebied Lo-Reninge Hof ten IJzer. Op basis van het eerder uitgevoerde bureauonderzoek was er een zekere archeologische verwachting. Er zijn echter geen sporen of vondsten aangetroffen.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Opgraving Hof ten IJzer [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072983 (Geraadpleegd op )