Gebeurtenis

Opgraving Hof ten IJzer

archeologische opgravingen
ID
1072983
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072983

Beschrijving

De archeologische werfbegeleiding kadert binnen de geplande realisatie van assistentiewoningen binnen het projectgebied Lo-Reninge Hof ten IJzer. Op basis van het eerder uitgevoerde bureauonderzoek was er een zekere archeologische verwachting. Er zijn echter geen sporen of vondsten aangetroffen.

Auteurs :  Ruben Willaert nv
Datum  : 14-01-2021

Bronnen

Bron: VAN ESBROECK T., DE BRANT R. 2020: Hof ten IJzer (Lo-Reninge, West-Vlaanderen). Eindverslag archeologische werfbegeleiding, Sint-Michiels-Brugge.
Type: literatuur
Datum: 2020


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Dorpplaats 14 (Lo-Reninge)
De archeologische werfbegeleiding kadert binnen de geplande realisatie van assistentiewoningen binnen het projectgebied Lo-Reninge Hof ten IJzer. Op basis van het eerder uitgevoerde bureauonderzoek was er een zekere archeologische verwachting. Er zijn echter geen sporen of vondsten aangetroffen.