Gebeurtenis

Opgraving Budastraat

archeologische opgravingen
ID
1072984
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072984

Beschrijving

Deze opgraving kwam tot stand naar aanleiding van het herbouwen van een beddenhuis met +/- 35 kamers en een uitbreiding van de bestaande kelder inclusief een nieuw logistiek liftgebouw aan de Dam. Er werd gewerkt aan de hand van een archeologische werfbegeleiding.

Er werd gewerkt in 3 werkputten. Werkputten 1 en 2 werden aangelegd tijdens het vooronderzoek door middel van proefsleuven. De graafwerken gebeurden manueel en/of machinaal met een kraan met tandeloze graafbak, steeds onder toezicht van de veldwerkleider.

Auteurs :  ABO NV
Datum  :

Bronnen

Bron: PYPE P., COENAERTS J. & PRAET M. 2019: Archeologische werfbegeleiding van het bodemarchief langs de Budastraat, Dam en Korte Kapucijnenstraat te Kortrijk. ABO archeologische rapporten 556, Gent.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Budastraat 30 (Kortrijk)
Deze opgraving kwam tot stand naar aanleiding van het herbouwen van een beddenhuis met +/- 35 kamers en een uitbreiding van de bestaande kelder inclusief een nieuw logistiek liftgebouw aan de Dam. Hierbij werden enkele muurstructuren uit de 15de en 17de eeuw aangetroffen.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Opgraving Budastraat [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072984 (Geraadpleegd op )