Gebeurtenis

Opgraving Budastraat

archeologische opgravingen
ID
1072984
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072984

Beschrijving

Deze opgraving kwam tot stand naar aanleiding van het herbouwen van een beddenhuis met +/- 35 kamers en een uitbreiding van de bestaande kelder inclusief een nieuw logistiek liftgebouw aan de Dam. Er werd gewerkt aan de hand van een archeologische werfbegeleiding.

Er werd gewerkt in 3 werkputten. Werkputten 1 en 2 werden aangelegd tijdens het vooronderzoek door middel van proefsleuven. De graafwerken gebeurden manueel en/of machinaal met een kraan met tandeloze graafbak, steeds onder toezicht van de veldwerkleider.

Auteurs :  ABO NV
Datum  : 15-01-2021

Bronnen

Bron: PYPE P., COENAERTS J. & PRAET M. 2019: Archeologische werfbegeleiding van het bodemarchief langs de Budastraat, Dam en Korte Kapucijnenstraat te Kortrijk. ABO archeologische rapporten 556, Gent.
Type: literatuur
Datum: 2019


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Budastraat 30 (Kortrijk)
Deze opgraving kwam tot stand naar aanleiding van het herbouwen van een beddenhuis met +/- 35 kamers en een uitbreiding van de bestaande kelder inclusief een nieuw logistiek liftgebouw aan de Dam. Hierbij werden enkele muurstructuren uit de 15de en 17de eeuw aangetroffen.