Gebeurtenis

Opgraving Oosterkwartier

archeologische opgravingen
ID
1072985
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072985

Beschrijving

Het uitvoeren van een archeologische werfbegeleiding naar aanleiding van de afbraak van de gebouwen op het terrein. Hierbij werden geen sporen of vondsten aangetroffen. 

Auteurs :  ABO NV
Datum  :

Bronnen

Bron: COENAERTS J. & PYPE P. 2020: Archeologische werfbegeleiding langs de Esplanadestraat 3 te Oostende (Prov. West-Vlaanderen). ABO archeologische rapporten 1075, Gent.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Esplanadestraat 3 (Oostende)
Het uitvoeren van een werfbegeleiding tijdens de werken aan het Oosterkwartier in Oostende. Hierbij zijn geen archeologische vondsten of sporen aangetroffen.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Opgraving Oosterkwartier [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072985 (Geraadpleegd op )