Gebeurtenis

Opgraving Janseniusstraat

archeologische opgravingen
ID
1072986
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072986

Beschrijving

Naar aanleiding van de bouw van een meergezinswoning met vier wooneenheden werd een archeologische opgraving uitgevoerd. Op basis van de resultaten van het uitgevoerde vooronderzoek met ingreep in de bodem door middel van proefputten zijn twee zones afgebakend waarin een archeologische opgraving dient te worden uitgevoerd. Een zone in het westen van het plangebied, waar sporen te verwachten zijn van het
bisschoppelijk paleis, en een zone in het noordoosten, die verstoord zal worden door de plaatsing van regenwaterputten

Auteurs :  BAAC bvba Vlaanderen
Datum  :

Bronnen

Bron: TERRYN B. & VAN REMOORTER O. 2019: Eindverslag Opgraving Ieper Janseniusstraat. BAAC Vlaanderen Rapport nr 1012, Gent
Type: literatuur
Datum:
Toelichting:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Janseniusstraat 10 (Ieper)
Naar aanleiding van de bouw van een meergezinswoning met vier wooneenheden werd een archeologische opgraving uitgevoerd. In een eerste werkput werden muurresten aangetroffen die afkomstig zijn van het voormalige bisschoppelijke paleis uit 17de eeuw. In de tweede werkput werden op het niveau van de moederbodem verschillende kuilen aangetroffen.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Opgraving Janseniusstraat [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072986 (Geraadpleegd op )