Gebeurtenis

Opgraving Trapstraat

archeologische opgravingen
ID
1072988
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072988

Beschrijving

De werfbegeleiding gebeurde in twee fasen. Na de afbraak van de bestaande gebouwen en de uitbraak van de aanwezige betonfundering werden intact gebleven archeologische zones voorzichtig vrij gelegd tot op het archeologisch relevante niveau, waar de sporen (muren) zichtbaar werden. Onmiddellijk na het afgraven werden de sporen (muren) opgekuist en gefotografeerd en beschreven. Teneinde een goed inzicht te krijgen in de bodemopbouw werden enkele wandprofielen schoongemaakt, gefotografeerd, beschreven en ingetekend op schaal 1:20. Baksteenstalen en aardewerkvondsten werden gerecupereerd waar mogelijk en in een vondstenzakje gestoken samen met een vondstenkaartje. Het digitaal inmeten van de sporen en het bepalen van de hoogte van het terrein en de afgegraven niveaus (in m TAW) werd gedaan door middel van een Total Station.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: MONUMENT - VANDEKERCKHOVE

Bronnen

Bron: BRADT T. & B. BARTHOLOMIEUX 2020: Archeologische werfbegeleiding Verslag van resultaten Eindverslag Zottegem Residentie Sint Lieven (prov. Oost-Vlaanderen), Ingelmunster.
Type: archeologienota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Trapstraat (Zottegem)
De belangrijkste sporen zijn een kelder, haarden en muurresten van gebouwen die lijken te dateren tussen de 15de en de 17de eeuw.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Opgraving Trapstraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072988 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.