Gebeurtenis

Opgraving Prinsenhofplein 6

archeologische opgravingen
ID
1072989
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072989

Beschrijving

Naar aanleiding van de omgevingsvergunningsaanvraag voor stedenbouwkundige handelingen binnen een pand aan het Prinsenhofplein 6 / Zilverhof 46 te Gent, werd een archeologisch traject opgestart dat uiteindelijk uitmondde in een kleinschalige opgraving. De aangetroffen oude vloerniveaus binnen de woning werden volledig blootgelegd en opgeschoond. In het bijzonder wordt gelet op de aanwezigheid van structuren zoals haardplaten, veegputjes, afvoergoten en dergelijke meer. Al het (ondergronds) muurwerk wordt opgeschoond zodat bouwnaden en metselverband zichtbaar zijn. 

Verder wordt de nodige aandacht besteed aan het onderscheiden van de verschillende grondsporen (bv. kuilen) en lagen, evenals bijhorende vondsten.

Auteurs :  BAAC bvba Vlaanderen
Datum  :

Bronnen

Bron: VANOVERBEKE R. 2020: Eindverslag opgraving Gent, Prinsenhofplein 6 / Zilverhof 46. BAAC Vlaanderen rapport nr. 1352, Gent.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Prinsenhofplein 6, Zilverhof 46 (Gent)
Naar aanleiding van de omgevingsvergunningsaanvraag voor stedenbouwkundige handelingen binnen een pand aan het Prinsenhofplein 6 / Zilverhof 46 te Gent, werd een archeologisch traject opgestart dat uiteindelijk uitmondde in een kleinschalige opgraving. Bij het uitgraven van de verschillende ruimtes of Kamers binnen het pand kwamen twee oudere vloerniveaus aan het licht.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Opgraving Prinsenhofplein 6 [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072989 (Geraadpleegd op )