Gebeurtenis

Opgraving Evolis

radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen
ID
1072991
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072991

Beschrijving

De opgraving is het gevolg van werkzaamheden die betrekking hebben op de bouw van een kantoor- en bedrijvengebouw met bijhorende parking, wegenis en groenzones.

Het onderzoek werd uitgevoerd aan de hand van vijf werkputten. De archeologische vlakken zijn onder begeleiding van de veldwerkleider machinaal aangelegd waarna deze manueel zijn opgeschaafd om de leesbaarheid te bevorderen

Alle aangetroffen grondsporen zijn met de hand gecoupeerd. Omvangrijke sporen werden volgens de kwadrantenmethode onderzocht. Alle antropogene sporen zijn gefotografeerd, ingetekend (schaal 1:20) en beschreven.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: VLAAMS ERFGOED CENTRUM bvba (VEC)

Bronnen

Bron: GEERTS R.C.A., JENNES N., MIEDEMA F.R.P.M. & MOOLHUIZEN C. 2019: Landindeling uit de IJzertijd/Vroeg-Romeinse periode onder het industrieterrein Een archeologische opgraving te Evolis 76, Kortrijk. VEC Rapport 82, Geel
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Evolis 76 (Kortrijk)
Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van een voorgenomen bouw van een kantoor- en bedrijvengebouw met bijhorende parkeerruimtes en groenzones. Hier werden verschillende sporen van onder meer spiekers en kuilen uit de ijzertijd/vroeg-Romeinse periode aangetroffen.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Opgraving Evolis [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072991 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.