Gebeurtenis

Opgraving Onze-Lieve-Vrouw Parochiekerk

archeologische opgravingen
ID
1072992
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072992

Beschrijving

Het onderzoek werd uitgevoerd in twee fasen. In de eerste fase werden de uitgravingen binnen de kerk begeleid. Er werden in totaal zeven werkputten aangelegd en gedocumenteerd. Er werd in elke werkput één vlak aangelegd op de uitgravingsdiepte van 95 cm onder het vloerniveau van de kerk. Van alle werkputten werd het bodemprofiel gedocumenteerd. Bijkomend werd in elke werkput nog een boring gezet tot in de moederbodem. In de tweede fase, tussen 29 juni en 7 juli 2020, werden de uitgravingen van de leidingsleuven buiten de kerk begeleid. De uitgraving werd gedocumenteerd in drie werkputten. In elke werkput werd telkens één vlak aangelegd op verstoringsdiepte tussen 60 cm en 80 cm onder het maaiveld. De opgravingsvlakken werden aangelegd met behulp van een minigraver op rupsbanden van 1 ton met een gladde graafbak van 0.40 m. Van alle opgravingsvlakken werden overzichtsfoto’s gemaakt. De werkputten en sporen werden ingetekend door middel van een RTS van het type Geomax Zoom 80 en
gedocumenteerd aan de hand van beschrijvingen. Opgravingsvlakken werden gedetecteerd met een metaaldetector van het type C-Scope. Sporen-, foto- en vondstenlijsten werden digitaal geregistreerd in het veld. Gebruik makend van een GIS omgeving werden de verzamelde data verwerkt tot een
gedetailleerd en overzichtelijk grondplan.

Auteurs :  BAAC bvba Vlaanderen
Datum  :

Bronnen

Bron: TERRYN B.; A.J. SCHEERS & O. VAN REMOORTER 2020: Eindverslag. Opgraving met oog op wetenschappelijke vraagstellingen Kaprijke, OLV Hemelvaartkerk, Gent.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Voorstraat (Kaprijke)
Bij de opgravingen in 2020 werden muurresten aangetroffen die gelinkt kunnen worden aan de voormalige kerk, van voor 1787-1788.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Opgraving Onze-Lieve-Vrouw Parochiekerk [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072992 (Geraadpleegd op )