Gebeurtenis

Opgraving Hooistraat

archeologische opgravingen
ID
1072993
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072993

Beschrijving

Het volledige onderzoek werd uitgevoerd naar aanleiding van de aanvraag van een verkavelingsvergunning. Het betreft een site zonder complexe verticale stratigrafie, die werd onderzocht aan de hand van een vlakdekkende opgraving. De bovengrond van de opgravingsvlakken werd verwijderd tot op het archeologisch leesbare niveau. Omwille van de beperkte omvang van het onderzoeksgebied werd de volledige te onderzoeken zone opengelegd in één grote werkput.

Auteurs :  All-Archeo bvba
Datum  :

Bronnen

Bron: HELLINX A. 2020: Eindverslag archeologische opgraving Heusden (Destelbergen) - Hooistraat, Bornem
Type: literatuur
Datum:
Toelichting:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Hooistraat (Destelbergen)
Het volledige onderzoek werd uitgevoerd naar aanleiding van de aanvraag van een verkavelingsvergunning. De aangetroffen archeologische resten omvatten paalsporen, kuilen, greppels en recente verstoringen. De resten datering voornamelijk uit de ijzertijd en de middeleeuwen.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Opgraving Hooistraat [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072993 (Geraadpleegd op )