Gebeurtenis

Opgraving Rysselhof

vlakdekkende opgravingen
ID
1072994
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072994

Beschrijving

Naar aanleiding van renovatie- en verbouwingswerken van een beschermd gebouw (18e eeuw) binnen een historische site walgracht gesticht in de 13de eeuw, werd een voorafgaand archeologisch onderzoek uitgevoerd. De oorspronkelijke plannen werden echter aangepast zodat een minimale bodemingreep moest uitgevoerd worden en het archeologisch erfgoed deels bewaard bleef. Er werden zes werkputten aangelegd voor een totale oppervlakte van ca. 87 m² (in plaats van de voorziene 201,85m²). De afwijkingen bevonden zich in de opgravingszones aangezien de geplande ingrepen op een andere locatie ingepland werden of niet meer uitgevoerd werden. Er werd geen selectie van de vondsten op het terrein doorgevoerd. Alle vondsten werden ingezameld, met uitzondering van deze aangetroffen in de bouwvoor. Er werden geen sporen bemonsterd. Er werd één profiel aangelegd in functie van de bepaling van het archeologisch niveau en om de bodemopbouw na te gaan. Het betrof een A/C-profiel. Het bodemarchief omvatte één archeologisch relevant niveau, onmiddellijk onder de bouwvoor. Dit niveau bevond zich tussen 3,46 m TAW en 4,09 m TAW (t.o.v. ca 4,28 – 4,62 m maaiveld). Er werd één vlak aangelegd. In deze opgraving werden 16 sporen aangetroffen waarvan 1 natuurlijk bleek te zijn. 

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: BAAC Vlaanderen bvba

Bronnen

Bron: VAN HOECKE H. 2020: Eindverslag opgraving Kaprijke, Rysselhof, BAAC-Vlaanderen Rapport 1357, Bassevelde.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Rysselhofstraat 6 (Kaprijke)
Naar aanleiding van verbouwings- en renovatiewerken van een beschermd gebouw, werd een voorafgaand archeologisch onderzoek uitgevoerd dat beperkt bleef na aanpassing van de werken.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Opgraving Rysselhof [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072994 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.